X
تبلیغات
زولا

قویترین وبلاگ در آموزش فیزیک

آموزش فصل دوم فیزیک ۱(قسمت اول)

مقدمه:در این بخش به بررسی مفهوم دما و گرما می پردازیم که مبنای تمام قوانین ترمودینامیک( فیزیک حرارت)می باشد و در ادامه با نحوۀ کار دماسنج ها آشنا خواهیم شد.دما در زندگی روزمرۀ ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد دمای مناسب برای محل کار و زندگی و همچنین عایق بندی گرمایی به منظور بهره برداری صحیح از منابع طبیعی از مطالب مورد بررسی در این فصل است.

مقدمه:در این بخش به بررسی مفهوم دما و گرما می پردازیم که مبنای تمام قوانین ترمودینامیک( فیزیک حرارت)می باشد و در ادامه با نحوۀ کار دماسنج ها آشنا خواهیم شد.دما در زندگی روزمرۀ ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد دمای مناسب برای محل کار و زندگی و همچنین عایق بندی گرمایی به منظور بهره برداری صحیح از منابع طبیعی از مطالب مورد بررسی در این فصل است.

 

دما: معیاری است که میزان گرمی و سردی اجسام را مشخص می کند. یکای (واحد)دما در سیستم جهانی ، کلوین (K) است.ولی دو واحد دیگر نیز برای دما تعریف می شود. 

 سانتیگراد( سلسیوس) ˚c و فارنهایت ˚F

برای تعیین میزان دمای هر جسمی از وسیله ای به نام" دماسنج "استفاده می کنند.

دماسنج: وسیله ای است که اندازه گیری دقیق دما را انجام می دهد. ساده ترین و رایج ترین نوع دما سنج،دماسنج  جیوه ای ( الکلی) می باشد. اساس کار این دماسنجها  روی تغییر برخی خواص فیزیکی اجسام ،پایه گذاری شده است. مثلاً بر اثر افزایش

دمای مایعات، آنها دچار انبساط و افزایش حجم می شوند و یا طول یک میله، با تغییر دما ،تغییر می کند و یا ...

بنابر این می توانیم با محاسبۀ مقدار  تغییر حجم مایعات و یا  مقدار تغییر طول یک میله و یا...به نحوی، اندازۀ تغییرات دما را ،محاسبه کنیم.

به هر یک از این کمیتها ،"کمیتهای دماسنجی" گفته می شود و یا:

به کمیتهایی که با تغییر دما تغییر می کنند ، کمیتهای دماسنجی می گویند.

آدرس این فایل عبارتست از:


http://s1.picofile.com/file/6179132792/%D8%AF%D9%85%D8%A7_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A71.doc.html


نویسنده:آذرون